preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački

Login
Kalendar
« Prosinac 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Anketa
Zašto učiš?
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
 

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Natječaj za učitelja/icu razredne nastave - puno radno vrijeme - zamjena
Autor: Antonio Jurkić, 27. 10. 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20,.) ravnatelj Osnovne škole „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na poslovima

 

 UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme – zamjena do povratka djelatnice s porodiljnog, 40 sati ukupno tjedno radno vrijeme.

Rad se obavlja u područnoj školi u Jurjevcu Punitovačkom.

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i

 posebne uvjete:

 -poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno obrazovnog rada,

- odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20.) i sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19.).

 

ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 -životopis

-dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice)

-dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja (preslika isprave o završenom školovanju)

-dokaz o položenom stručnom ispitu za učitelja ako kandidat ima položen stručni ispit ili da je sukladno Zakonu oslobođen polaganja stručnog ispita

-dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

-dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike priloženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

 Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Odabiru kandidata s kojim će se zasnovati radni odnos prethodi postupak vrednovanja kandidata prijavljenih na natječaj koji se provodi sukladno odredbama školskog Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja dostupan je na mrežnoj stranici: http://www.os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr/statut_i_drugi_akti

 Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze prema posebnom propisu.

Kandidat koji ostvaruje prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

 Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj, 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96.,82/01.,103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz prijavu priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj, 157/13.,152/14, 39/18 i 32/20) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

Prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima ostvaruje se uz jednake uvjete.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu:

Osnovna škola „Josip Kozarac“, Braće Banas 2, 31424 Josipovac Punitovački,

 s naznakom: “Natječaj za učitelja/icu razredne nastave“.

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 27.10.2020. i traje do 4.11.2020.

 

 Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački,  da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku trideset (30) dana od donošenja odluke o izboru na web stranici škole na poveznici: http://www.os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr

 

 

OSNOVNA ŠKOLA „JOSIP KOZARAC“,

JOSIPOVAC PUNITOVAČKI

KLASA:112-01/20-01/11

URBROJ:2121-21-01-20-1

 

 

U Josipovcu Punitovačkom,  26. 10. 2020. godine.

                                                          

 

Ravnatelj škole:

 

                                                                                                 Darko Ocvirk, prof.

 
Priloženi dokumenti:
Natjecaj_razredna_nastava_27.10..pdf (1.44 MB)


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju